Duurzaamheid en milieu

Bomen die met respect voor hun omgeving worden gekweekt

Om natuurlijke vijanden aan te moedigen en om ziektes geen kans te geven worden alle percelen zeer gemengd aangeplant. Geen rijen met monobeplanting, maar diverse soorten per rij, een staaltje van biodiversiteit. Door de grootte van de kwekerij kan de kweek van de bomen goed worden afgestemd op de bodemsoort. Zo krijg je sterke, gezonde bomen die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. 

Fungiciden en pesticiden worden in de kwekerij niet gebruikt. Op het grootste deel van de percelen worden de banen tussen de bomen met gras ingezaaid. De overige percelen gaan in de eerstvolgende jaren dezelfde toekomst tegemoet. Op deze percelen wordt zo het gebruik van herbiciden tot een minimum beperkt. Snoeihout wordt ter plaatse verhakseld en hergebruikt als mulchlaag tussen de bomen. De jutte en draad rondom de kluit van de bomen zijn biologisch afbreekbaar.

Het milieucertificaat MPS-ABC staat voor duurzaamheid en milieu, het is een certificaat dat als een meetlat aantoont in hoeverre bedrijven milieuvriendelijk en duurzaam zijn. Het Milieu Project Sierteelt is een internationaal certificatiesysteem dat in meer dan 40 landen gehanteerd wordt. MPS draagt in haar ambitie bij aan de wereldwijd erkende Sustainable Development Goals. Voor het ontvangen van het certificaat registreert het bedrijf haar verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water en geeft aan hoe ze met afval omgaat. Voor elk van deze categorieën kan het bedrijf punten verdienen. Boomkwekerij De Bruyn heeft het hoogst haalbare niveau MPS-A+ certificaat. Het certificaat wordt door de overheid erkend als parameter van duurzaamheid. 

Verder engageert Boomkwekerij De Bruyn zich ook als ondersteuner van het klimaatpact, een samenwerking van Vlaanderen en VVSG. Hiermee zet ze zich mee in voor het project ‘Laten we een boom opzetten: vergroening’. Hierbij wordt op verschillende doelstellingen ingezet om meer bomen, haag of geveltuinbeplanting en natuurgroenperken te realiseren.