Nazorg

Een boom die verplant wordt heeft steeds een periode van herstel nodig. Besteed daarom de nodige zorg bij de aanplant en de nazorg. 

De bodem is de absolute basis voor een gezonde boom. In een evenwichtige bodem is er naast de minerale fractie ook voldoende lucht, water en organische stof aanwezig. Dit is een essentiële groeiparameter voor uw boom, of uw grond nu bestaat uit klei, leem of zand. De organische bodemverbeteraar die u gebruikte bij de aanplant zorgt ervoor dat de grond voldoende lucht bevat, beter vocht vasthoudt en dat het bodemleven een startvoeding heeft gekregen.  U moet nu verder waakzaam blijven over uw bodemkwaliteit. 

Absoluut te vermijden is het veelvuldig betreden of met machines berijden van de boomspiegel. Hierdoor verdicht uw losgewerkte bodem en zal er onvoldoende zuurstof aanwezig zijn voor uw boom. De opname van water en mineralen gebeurt hoofdzakelijk door de fijne haarwortels van de boom en het grootste deel van deze haarwortels bevindt zich in de bovenste 30 cm van uw bodem. Daarom is het ook zeer belangrijk de boomspiegel vrij te houden van gazon, deze is te concurrentieel voor water en voeding.

Het bodemleven moet zich verder kunnen ontwikkelen. Het is dan ook aangeraden om het blad van de boom te laten liggen in de boomspiegel.  Bodemorganismen kunnen hiermee aan de slag en dit natuurlijke proces zorgt voor de nodige voeding voor uw boom. De bodem is de absolute basis voor een gezonde boom. In een evenwichtige bodem is er naast de minerale fractie ook voldoende lucht, water en organische stof aanwezig. Dit is een essentiële groeiparameter voor uw boom, of uw grond nu bestaat uit klei, leem of zand. De organische bodemverbeteraar die u gebruikte bij de aanplant zorgt ervoor dat de grond voldoende lucht bevat, beter vocht vasthoudt en dat het bodemleven een startvoeding heeft gekregen.  U moet nu verder waakzaam blijven over uw bodemkwaliteit. 

Absoluut te vermijden is het veelvuldig betreden of met machines berijden van de boomspiegel. Hierdoor verdicht uw losgewerkte bodem en zal er onvoldoende zuurstof aanwezig zijn voor uw boom. De opname van water en mineralen gebeurt hoofdzakelijk door de fijne haarwortels van de boom en het grootste deel van deze haarwortels bevindt zich in de bovenste 30 cm van uw bodem. Daarom is het ook zeer belangrijk de boomspiegel vrij te houden van gazon, deze is te concurrentieel voor water en voeding.

Het bodemleven moet zich verder kunnen ontwikkelen. Het is dan ook aangeraden om het blad van de boom te laten liggen in de boomspiegel.  Bodemorganismen kunnen hiermee aan de slag en dit natuurlijke proces zorgt voor de nodige voeding voor uw boom.

Bodem

De bodem is de absolute basis voor een gezonde boom. In een evenwichtige bodem is er naast de minerale fractie ook voldoende lucht, water en organische stof aanwezig. Dit is een essentiële groeiparameter voor uw boom, of uw grond nu bestaat uit klei, leem of zand. De organische bodemverbeteraar die u gebruikte bij de aanplant zorgt ervoor dat de grond voldoende lucht bevat, beter vocht vasthoudt en dat het bodemleven een startvoeding heeft gekregen. U moet nu verder waakzaam blijven over uw bodemkwaliteit.

Absoluut te vermijden is het veelvuldig betreden of met machines berijden van de boomspiegel. Hierdoor verdicht uw losgewerkte bodem en zal er onvoldoende zuurstof aanwezig zijn voor uw boom. De opname van water en mineralen gebeurt hoofdzakelijk door de fijne haarwortels van de boom en het grootste deel van deze haarwortels bevindt zich in de bovenste 30 cm van uw bodem. Daarom is het ook zeer belangrijk de boomspiegel vrij te houden van gazon, deze is te concurrentieel voor water en voeding.

Het bodemleven moet zich verder kunnen ontwikkelen. Het is dan ook aangeraden om het blad van de boom te laten liggen in de boomspiegel. Bodemorganismen kunnen hiermee aan de slag en dit natuurlijke proces zorgt voor de nodige voeding voor uw boom.
We adviseerden reeds bij de aanplant om meststoffen door de bovenste laag van de bodem te mengen. De Pro LongGrow db meststoffen zorgen voor een langzame afgifte. Met deze meststoffen geeft u uw boom een goede start en kan hij zich herstellen van het verplanten. Nadien is bemesting niet meer nodig. Staat de boom op zijn juiste plaats en werd de aanplant naar de regels van de kunst uitgevoerd, dan neemt het bodemleven het later na de aanplant over. Indien uw boom het nadien toch nog moeilijk krijgt, kunnen meststoffen helpen. Het is dan echter van belang eerst de oorsprong van het probleem te achterhalen en aan te pakken. We adviseerden reeds bij de aanplant om meststoffen door de bovenste laag van de bodem te mengen. De Pro LongGrow db meststoffen zorgen voor een langzame afgifte. Met deze meststoffen geeft u uw boom een goede start en kan hij zich herstellen van het verplanten. Nadien is bemesting niet meer nodig. Staat de boom op zijn juiste plaats en werd de aanplant naar de regels van de kunst uitgevoerd, dan neemt het bodemleven het later na de aanplant over. Indien uw boom het nadien toch nog moeilijk krijgt, kunnen meststoffen helpen. Het is dan echter van belang eerst de oorsprong van het probleem te achterhalen en aan te pakken.

Bemesting

We adviseerden reeds bij de aanplant om meststoffen door de bovenste laag van de bodem te mengen. De Pro LongGrow db meststoffen zorgen voor een langzame afgifte. Met deze meststoffen geeft u uw boom een goede start en kan hij zich herstellen van het verplanten. Nadien is bemesting niet meer nodig. Staat de boom op zijn juiste plaats en werd de aanplant naar de regels van de kunst uitgevoerd, dan neemt het bodemleven het later na de aanplant over. Indien uw boom het nadien toch nog moeilijk krijgt, kunnen meststoffen helpen. Het is dan echter van belang eerst de oorsprong van het probleem te achterhalen en aan te pakken.
Tot er nieuwe wortels door de wortelkluit groeien is de boom voor het opnemen van water aangewezen op wat er aanwezig is in de kluit. De aarde in de kluit kan vlugger droog komen te staan dan de omliggende bodem. Het duurt 1 tot 2 jaren tot een boom goed inwortelt en aanslaat. Neem volgende raadgevingen in acht bij het water geven van uw boom.
 
- Geef liever 1 keer voldoende water dan meermaals per week. Het water moet voldoende diep gaan, tot 40 à 50 cm. Als het water enkel oppervlakkig blijft zal het bij warm weer snel verdampen.
- Zware gronden zullen slechts heel traag water opnemen. Hierdoor is er kans dat het water van de kluit wegstroomt bij het water geven. Zorg dus voor een trage watergift.
- Verzadig uw grond nooit compleet. Het water verdringt de lucht uit de grond, de wortels krijgen geen lucht meer en zullen verstikken. Dit is onomkeerbaar en betekent de dood voor uw nieuwe aanplant. Teveel water kan dus nefast zijn voor uw boom.

Hoeveel water uw nieuwe boom nodig heeft is afhankelijk van de tijd in het jaar, de weersomstandigheden, het bodemtype en de boomsoort. De waterbehoefte is het grootst in het midden tot de late zomer, dit is de warmste periode van het jaar en de grondwaterreserves zijn dan opgebruikt. Een klei- of leembodem houdt beter water vast dan een zandbodem en deze laatste vraagt dus voor meer watergiften. Sommige soorten vragen veel water, andere zijn dan weer zeer gevoelig aan een te natte grond.

Het is onmogelijk de watergift in een mathematische tabel te gieten. Best is om de eerste twee jaren regelmatig uw grond te controleren. Deze moet licht vochtig zijn, niet te droog en ook niet te nat. 

Voor een diepgaande, langzame, geleidelijke watergift bevelen wij sterk aan te werken met de Treegator® waterzakken. U vindt hierover meer informatie onderaan deze pagina. Tot er nieuwe wortels door de wortelkluit groeien is de boom voor het opnemen van water aangewezen op wat er aanwezig is in de kluit. De aarde in de kluit kan vlugger droog komen te staan dan de omliggende bodem. Het duurt 1 tot 2 jaren tot een boom goed inwortelt en aanslaat. Neem volgende raadgevingen in acht bij het water geven van uw boom.
 
- Geef liever 1 keer voldoende water dan meermaals per week. Het water moet voldoende diep gaan, tot 40 à 50 cm. Als het water enkel oppervlakkig blijft zal het bij warm weer snel verdampen.
- Zware gronden zullen slechts heel traag water opnemen. Hierdoor is er kans dat het water van de kluit wegstroomt bij het water geven. Zorg dus voor een trage watergift.
- Verzadig uw grond nooit compleet. Het water verdringt de lucht uit de grond, de wortels krijgen geen lucht meer en zullen verstikken. Dit is onomkeerbaar en betekent de dood voor uw nieuwe aanplant. Teveel water kan dus nefast zijn voor uw boom.

Hoeveel water uw nieuwe boom nodig heeft is afhankelijk van de tijd in het jaar, de weersomstandigheden, het bodemtype en de boomsoort. De waterbehoefte is het grootst in het midden tot de late zomer, dit is de warmste periode van het jaar en de grondwaterreserves zijn dan opgebruikt. Een klei- of leembodem houdt beter water vast dan een zandbodem en deze laatste vraagt dus voor meer watergiften. Sommige soorten vragen veel water, andere zijn dan weer zeer gevoelig aan een te natte grond.

Het is onmogelijk de watergift in een mathematische tabel te gieten. Best is om de eerste twee jaren regelmatig uw grond te controleren. Deze moet licht vochtig zijn, niet te droog en ook niet te nat. 

Voor een diepgaande, langzame, geleidelijke watergift bevelen wij sterk aan te werken met de Treegator® waterzakken. U vindt hierover meer informatie onderaan deze pagina.

Water

Tot er nieuwe wortels door de wortelkluit groeien is de boom voor het opnemen van water aangewezen op wat er aanwezig is in de kluit. De aarde in de kluit kan vlugger droog komen te staan dan de omliggende bodem. Het duurt 1 tot 2 jaren tot een boom goed inwortelt en aanslaat. Neem volgende raadgevingen in acht bij het water geven van uw boom.

- Geef liever 1 keer voldoende water dan meermaals per week. Het water moet voldoende diep gaan, tot 40 à 50 cm. Als het water enkel oppervlakkig blijft zal het bij warm weer snel verdampen.
- Zware gronden zullen slechts heel traag water opnemen. Hierdoor is er kans dat het water van de kluit wegstroomt bij het water geven. Zorg dus voor een trage watergift.
- Verzadig uw grond nooit compleet. Het water verdringt de lucht uit de grond, de wortels krijgen geen lucht meer en zullen verstikken. Dit is onomkeerbaar en betekent de dood voor uw nieuwe aanplant. Teveel water kan dus nefast zijn voor uw boom.

Hoeveel water uw nieuwe boom nodig heeft is afhankelijk van de tijd in het jaar, de weersomstandigheden, het bodemtype en de boomsoort. De waterbehoefte is het grootst in het midden tot de late zomer, dit is de warmste periode van het jaar en de grondwaterreserves zijn dan opgebruikt. Een klei- of leembodem houdt beter water vast dan een zandbodem en deze laatste vraagt dus voor meer watergiften. Sommige soorten vragen veel water, andere zijn dan weer zeer gevoelig aan een te natte grond.

Het is onmogelijk de watergift in een mathematische tabel te gieten. Best is om de eerste twee jaren regelmatig uw grond te controleren. Deze moet licht vochtig zijn, niet te droog en ook niet te nat.

Voor een diepgaande, langzame, geleidelijke watergift bevelen wij sterk aan te werken met de Treegator® waterzakken. U vindt hierover meer informatie onderaan deze pagina.
Wanneer een boom verplant wordt verliest hij noodgedwongen een deel van zijn wortels. De boom geraakt zo uit zijn natuurlijk evenwicht, de vraag naar water en voedingsstoffen van de bladmassa is te groot voor de overgebleven wortels. Zelfs bij voldoende watergift kunnen de overgebleven wortels maar een deel opnemen. 

Het eerste jaar na aanplant zal de boom zelf trachten het evenwicht te herstellen. Dit zal hij doen door kleiner blad aan te maken of een deel van zijn bladeren te laten vallen in uitgesproken warme en droge periodes. 

Om de boom te helpen zo snel mogelijk na aanplant zijn evenwicht te herstellen raden we aan deze zacht terug te snoeien na aanplant. Hierbij is het belangrijk enkel éénjarige zijloten te snoeien. De oudere dikkere takken of eindloten snoeien zou de vorm van de boom nadelig beïnvloeden, de begeleidingssnoei is immers reeds in de kwekerij gebeurd. Daarenboven bevatten de oudere takken net de nodige reserves die de boom nu broodnodig heeft. Wanneer een boom verplant wordt verliest hij noodgedwongen een deel van zijn wortels. De boom geraakt zo uit zijn natuurlijk evenwicht, de vraag naar water en voedingsstoffen van de bladmassa is te groot voor de overgebleven wortels. Zelfs bij voldoende watergift kunnen de overgebleven wortels maar een deel opnemen. 

Het eerste jaar na aanplant zal de boom zelf trachten het evenwicht te herstellen. Dit zal hij doen door kleiner blad aan te maken of een deel van zijn bladeren te laten vallen in uitgesproken warme en droge periodes. 

Om de boom te helpen zo snel mogelijk na aanplant zijn evenwicht te herstellen raden we aan deze zacht terug te snoeien na aanplant. Hierbij is het belangrijk enkel éénjarige zijloten te snoeien. De oudere dikkere takken of eindloten snoeien zou de vorm van de boom nadelig beïnvloeden, de begeleidingssnoei is immers reeds in de kwekerij gebeurd. Daarenboven bevatten de oudere takken net de nodige reserves die de boom nu broodnodig heeft.

Snoeien na aanplant

Wanneer een boom verplant wordt verliest hij noodgedwongen een deel van zijn wortels. De boom geraakt zo uit zijn natuurlijk evenwicht, de vraag naar water en voedingsstoffen van de bladmassa is te groot voor de overgebleven wortels. Zelfs bij voldoende watergift kunnen de overgebleven wortels maar een deel opnemen.

Het eerste jaar na aanplant zal de boom zelf trachten het evenwicht te herstellen. Dit zal hij doen door kleiner blad aan te maken of een deel van zijn bladeren te laten vallen in uitgesproken warme en droge periodes.

Om de boom te helpen zo snel mogelijk na aanplant zijn evenwicht te herstellen raden we aan deze zacht terug te snoeien na aanplant. Hierbij is het belangrijk enkel éénjarige zijloten te snoeien. De oudere dikkere takken of eindloten snoeien zou de vorm van de boom nadelig beïnvloeden, de begeleidingssnoei is immers reeds in de kwekerij gebeurd. Daarenboven bevatten de oudere takken net de nodige reserves die de boom nu broodnodig heeft.